Tenisová škola

V tenisovém klubu probíhá trénink dětí od 5-7 let v tenisové školičce. Jejím cílem je seznámit děti se základy tenisové techniky a taktiky a následně vytvářet z těchto dětí závodní družstva minitenisu a mladších žáků. Ve všech věkových kategoriích se daří vychovávat úspěšné hráče, kteří reprezentují náš klub v soutěžích družstev střídavě v 1. třídě a pražském přeboru.

Trenéři školičky mají dlouholeté hráčské i trenérské zkušenosti. Tréninky mládeže probíhají na čtyřech dvorcích od poloviny dubna do poloviny října dle možnosti hráčů v časovém rozmezí 13.00-18.00 hodin. V zimním období tréninky probíhají v tenisové hale.

Kontakt:

Bc. Eva Rutarová
vedoucí trenérka
Tel (+420) 737 585 169
Email eva@tsstart.cz
Web www.tsstart.cz

Tenisová škola