Tenisová škola

V tenisovém klubu probíhá trénink dětí od 5-7 let v tenisové školičce. Jejím cílem je seznámit děti se základy tenisové techniky a taktiky a následně vytvářet z těchto dětí závodní družstva minitenisu a mladších žáků. Ve všech věkových kategoriích se daří vychovávat úspěšné hráče, kteří reprezentují náš klub v soutěžích družstev střídavě v 1. třídě a pražském přeboru.

Trenéři školičky mají dlouholeté hráčské i trenérské zkušenosti. Tréninky mládeže probíhají na čtyřech dvorcích od poloviny dubna do poloviny října dle možnosti hráčů v časovém rozmezí 13.00-18.00 hodin. V zimním období tréninky probíhají v tenisové hale.

Kontakt:

Ing. Filip Hanzík, PhD.
předseda sportovní komise
Tel 605 379 010
Email fhanz@post.cz